Przyrząd Digidown

Urządzenie DIGIDOWN służy do pobierania danych z systemu tachografu cyfrowego wszelkich marek. Digidown podobnie jak przyrządy określane mianem "kluczy" wymaga użycia karty przedsiębiorstwa (lub kontrolnej, lub warsztatowej) do pobrania danych z tachografu lub z włożonej do tachografu karty kierowcy.
Pobrane dane są zapisywane na wymiennej pamięci w formie kart SD, używanych w cyfrowych aparatach fotograficznych lub telefonach komórkowych z aparatem fotograficznym.

Urządzenie może być wykorzystywane

 1. Do pobierania danych z tachografu lub karty kierowcy i przenoszenia ich do pamięci komputera i zachowania w uporządkowany sposób według kryterium odpowiednio kierowcy lub pojazdu. Spełniamy wtedy obowiązek ustawowy posiadania danych (dane pobieramy co 3 tygodnie z karty kierowcy, a co 3 miesiące tachografu cyfrowego)
 2. Do pobierania danych z tachografu lub karty kierowcy i zachowania w uporządkowany sposób na kilku kartach SD danych. np. mając jeden pojazd z tachografem cyfrowym i dwóch kierowców z kartami kierowcy możemy kupić 3 karty SD i na każdej z nich zachowywać dane ; 1 kierowcy, 2 kierowcy, samochodu. Spełniamy wtedy obowiązek ustawowy posiadania danych (dane pobieramy co 3 tygodnie z karty kierowcy a co 3 miesiące tachografu cyfrowego).
 3. Do pobierania danych z tachografu lub karty kierowcy i przenoszenia ich do pamięci komputera celem dalszego analizowania we wszystkich dostępnych na rynku programach do analizy danych z systemu tachografu cyfrowego.
 4. Do pobierania danych z tachografu lub karty kierowcy i przenoszenia ich do pamięci telefonu komórkowego (z aparatem fotograficznym) i przesłania ich jako wiadomości MMS do bazy firmy. Jest to propozycja dla dużych firm z flotą rozproszoną po wielu oddziałach wymagającą wyposażenia kierowców w karty przedsiębiorstwa i zunifikowane odpowiednio przystosowane telefony komórkowe oraz przyrządy DIGIDOWN.

Urządzenie Digidown zapewnia możliwość pobrania trzech rodzajów danych

 • ALL VU - Pobiera wszystkie dane z pamięci masowej tachografu.
 • LATEST VU - Pobiera te dane które nie zostały jeszcze pobrane z pamięci tachografu. Pobieranie zaczyna się od dnia kiedy ostatnim razem pobrano wcześniejsze dane.
 • CARD - Pobieranie danych z karty kierowcy.
Jeśli to konieczne „Latest VU” można zaprogramować tak, aby jednocześnie można było pobrać dane z włożonej do tachografu karty kierowcy.
Naciśnięcie odpowiedniego klawisza (po włożeniu karty przedsiębiorstwa lub/i karty kierowcy) rozpoczyna proces poboru danych. Status pobierania danych jest określony przez diodę umieszczoną przy odpowiednim klawiszu.

Przygotowanie do pracy

Aby można było pobierać dane należy do urządzenia włożyć załączoną i uprzednio sformatowaną kartę pamięci SD. Karta jest wkładana w dolnej części urządzenia i automatycznie zatrzaskuje się w odpowiedniej pozycji. Aby ją wysunąć (np. dla odczytania w innym czytniku lub zmiany) przy wyjmowaniu należy delikatnie ją przycisnąć w głąb urządzenia i puścić, i wewnętrzna sprężyna wypchnie kartę. Nie należy wyrywać karty z gniazda ! Po włączeniu DIGIDOWN z włożoną kartą do tachografu urządzenie sprawdzi format karty i wskaże gotowość do użycia.

Proces pobierania danych

Aby dokonać poboru danych konieczne jest włożenie karty przedsiębiorstwa, kontrolnej lub warsztatowej i włączenie stacyjki, aby zapoczątkować jakikolwiek proces poboru danych.
Sześciostykowe gniazdo zapewnia możliwość podłączenia do gniazda znajdującego się w przedniej części tachografu. W niektórych modelach tachografów gniazdo to znajduje się pod drukarką, a w innych pod specjalną odsuwaną płytką poniżej wyświetlacza tachografu lub w jego środkowej części. Urządzenia nie należy podłączać do tachografów analogowych. Po podłączeniu do tachografu cyfrowego urządzenie sprawdzi obecność karty SD i potwierdzi gotowość do pobrania danych poprzez kolejne krótkie miganie diodami. Przyciśnięcie odpowiedniego przycisku spowoduje rozpoczęcie pobierania żądanych danych.
Podczas pobierania danych odpowiednia dioda zaświeci się ok. 2 razy na sekundę. Po poprawnym pobraniu danych odpowiednia do wybranego przycisku dioda zaświeci się ok. 1 raz na sekundę.
Należy pamiętać że pobieranie danych z pamięci masowej tachografu może zabrać dużo czasu. Należy liczyć się z czasem poboru danych dłuższym niż 30 minut. Skrócenie czasu pobierania danych można uzyskać pobierając tylko dane, które wcześniej nie zostały pobrane. Uwaga; Odłączenie przyrządu od tachografu lub wyjęcie karty SD podczas pobierania danych może spowodować powstanie błędów na karcie SD.

Odczytywanie danych z karty SD

Kartę SD najłatwiej odczytać poprzez złącze USB znajdujące się w przyrządzie DIGIDOWN. Podłączone do komputera jest odczytywane jako dysk wymienny (w programie Windows 2000, XP lub Vista, program Windows 98 wymaga programu instalacyjnego).
Alternatywnie kartę SD można odczytać używając podłączanego lub wbudowanego do komputera czytnika do kart SD.

Funkcje diod i usuwanie usterek

Diody wykorzystane są do określania statusu poboru danych oraz jako wskazania ewentualnych błędów.

Prawidłowa praca:
 1. Wszystkie diody poprzez kolejne krótkie miganie wskazują gotowość do pobrania danych.
 2. Jedna dioda miga ok. 2 razy na sekundę – Po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku następuję pobierania żądanych danych.
 3. Jedna dioda miga ok. 1 razy na sekundę – Po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku nastąpiło już pobranie żądanych danych.
 4. Wszystkie diody oraz dioda karty włączone – podłączenie do przekopiowania danych przez USB do komputera.
Błędy:
    e. Wszystkie diody poprzez kolejne wolne miganie wskazują na brak karty SD
    f.  Wszystkie diody migają razem – problem z kartą SD

Zalecenia:
 • Sprawdź czy karta jest prawidłowo włożona
 • Sprawdź po wyjęciu karty, czy karta nie jest zabezpieczona zamkiem w pozycji "LOCK"
 • Sprawdź czy karta nie jest zapełniona danymi
 • Sprawdź czy karta jest sformatowana na FAT 16
    g. Jedna dioda stale włączona – błąd w pobieraniu danych

Zalecenia:

Aby dokonać poboru danych konieczne jest włożenie karty przedsiębiorstwa, kontrolnej lub warsztatowej do tachografu i włączenie stacyjki, aby zapoczątkować jakikolwiek proces poboru danych.

    h. Jedna dioda stale miga ok. 3 razy na sekundę – podczas pobierania danych omyłkowo naciśnięto klawisz

Zalecenia:

Spokojnie zaczekać na zakończenie pobierania danych, które przebiegnie całkowicie poprawnie.

Błąd 12 poboru danych
W niektórych egzemplarza tachografów cyfrowych marki Siemens może wystąpić błąd 12 widoczny na wyświetlaczu tachografu. Proszę zignorować ten komunikat i prowadzić proces poboru danych, który przebiegnie całkowicie prawidłowo. Następnie po zakończeniu pobierania danych potwierdzić klawiszem Enter tachografu ten komunikat.

Karty SD

Nie wszystkie dostępne na rynku karty SD spełniają wymagania tej aplikacji. Karty SD oferowane przez producenta są odpowiednie do tej aplikacji. Przy braku kart dostarczanych przez producenta urządzenia DIGIDOWN, należy sformatować karty na FAT16. Zaleca są karty 64 MB, ale również można stosować karty o większej pojemności pod warunkiem sformatowania ich na FAT16.
Kiedy nowa sformatowana na FAT 16 karta zostanie włożona do urządzenia i podłączona do tachografu karta jest sprawdzana. Następnie przyrząd nagrywa dwa pliki nazywane DIGIDOWN i UPDATES. Proces ten trwa ok. kilku sekund.

DIGIDOWN ma dwa podkatalogi

 • VU – dane z tachografu cyfrowego
 • Card – dane z kart kierowców
Sprzęgła wiskotyczne
Ograniczniki prędkości
Termografy
Tachografy
Pobieranie danych z tachografów cyfrowych
Przyrządy do obsługi tachografów


QRCode adresu www firmy NERIS Lech Poddany
NERIS Lech Poddany

Jak do nas dojechać: (lokalizacja siedziby firmy NERIS)
adres: ul. Prawnicza 49A, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska
www: (wersja na smartfony oraz tablety: )
oraz (sprzęgła wiskotyczne i wentylatory)
Adres e-mail: neris@neris.pl
Godziny pracy: Pon-Pt 09:00 - 19:00