OPTAC - opis przyrządu

Przyrząd OPTAC służy do pobierania danych z kart kierowców używanych do zapisu danych w tachografach cyfrowych oraz pobierania danych z tachografów cyfrowych. Wykorzystanie tego przyrządu może odbywać się w dwojaki sposób:

 1. Przyrząd ten może pracować samodzielnie bez oprogramowania tylko do pobierania danych zapisanych przez system tachografu cyfrowego. Format i sposób zapisu pobranych danych z kart kierowców i z tachografów (jednostek pojazdowych) za pomocą przyrządu pozwalając spełnić prawne wymagania dotyczące posiadania cyklicznie pobieranych danych z systemu tachografu cyfrowego (karta kierowcy co 3 tygodnie , tachograf co 3 miesiące). Format pobranych danych umożliwia ustalenie daty i danych kierowcy lub pojazdu zależnie od tego czy dane pobrano z karty kierowcy lub z tachografu cyfrowego. W takim przypadku nie ma możliwości podglądu ani analizy pobranych danych. Takie rozwiązanie jest zalecane firmom w których pojazdy z racji sposobu eksploatacji nie będą użytkowane niezgodnie z wymaganiami dotyczącymi czasu pracy kierowcy. W przypadku sporadycznych dalekich kursów zalecane jest zachowanie wydruku danych z tachografu w przypadku przejazdu w którym mogłoby dojść do przekroczenia czasu pracy kierowcy.
 2. Wraz z przyrządem może współpracować uniwersalne oprogramowanie do analizy danych, które po wprowadzeniu danych pobranych z kart i tachografów cyfrowych, tak jak to opisano w punkcie 1, zapewni ich analizę w ramach technicznych możliwości programu. Zalecamy stosowanie wytwarzanego w Polsce oprogramowania.
W zestawie przyrządu OPTAC znajdują się;
 • przyrząd wraz z podstawką
 • komplet trzech kabli przyłączeniowych - jeden do podłączenia przyrządu do tachografu, drugi do podłączenia przyrządu do komputera oraz trzeci do ewentualnego przeprogramowania przyrządu
 • 2 sztuki baterii
 • wkrętak i komplet wkrętów do zamocowania podstawki przyrządu i połączenia przyrządu z podstawką.


Pobieranie danych z karty kierowcy

 1. Włącz przyrząd przyciskając prawy przycisk co najmniej 3 sekundy i odczekaj ok. 10 sekund.
 2. Włóż kartę kierowcy zwracając uwagę na symbol czipa karty na przyrządzie.
 3. Naciśnij przycisk oznaczony symbolem karty.
 4. Zielone migające falowo diody oznaczają że proces pobierania danych przebiega prawidłowo.
 5. Prawidłowo zakończony proces pobierania danych oznacza zapalona zielona dioda po lewej stronie przyrządu. Czerwona dioda oznacza że proces pobierania danych nie udał się i należy go ponowić wyjmując i ponownie wkładając kartę. Niekiedy należy wyłączyć i ponownie włączyć przyrząd.
 6. Wyłącz przyrząd przyciskając prawy przycisk co najmniej 3 sekundy.

Pobieranie danych z tachografu

 1. Włącz przyrząd przyciskając prawy przycisk co najmniej 3 sekundy i odczekaj ok 10 sekund.
 2. Połącz przyrząd OPTAC z tachografem używając przewodu z czarną końcówką. Włącz stacyjkę pojazdu. Pamiętaj aby w tachografie była włożona żółta karta przedsiębiorstwa lub ewentualnie karta kontrolna lub warsztatowa.
 3. Naciśnij przycisk oznaczony symbolem połowy pojazdu (czytanie ostatnio zapisanych danych, tych których jeszcze nie pobierano) lub całego pojazdu (pobieranie wszystkich danych zapisanych w pamięci tachografu). Czas pobierania danych z tachografu może dochodzić do ok. 60 minut.
 4. Zielone migające falowo diody oznaczają że proces pobierania danych przebiega prawidłowo.
 5. Prawidłowo zakończony proces pobierania danych oznacza zapalona zielona dioda po lewej stronie przyrządu. Czerwona dioda lub diody oznaczają że proces pobierania nie udał się i należy go ponowić wyjmując i ponownie wkładając kartę.

Przenoszenie danych do komputera

 1. Po podłączeniu przewodem typu USB przyrządu OPTAC z komputerem prawidłowo skonfigurowany komputer wykryje przyrząd OPTAC jako kolejny dysk. Przy pierwszym podłączeniu w niektórych typach oprogramowania konieczne jest dodanie "nowego sprzętu" w "Kreatorze nowego sprzętu".
 2. Skopiuj dane na inne nośniki (np. dysk D lub CD, pamięć FLASZ, ZIP itp.) według potrzeb.
 3. Gdy upewnisz się że pobrane dane zostały poprawnie przeniesione wykasuj pamięć przyrządu OPTAC.

  Zwróć uwagę aby podczas kasowania już skopiowanych danych z pamięci przyrządu OPTAC nie skasować dwóch plików konfiguracyjnych przyrządu. (Zaleca się aby skopiować do pamięci używanego do tych czynności komputera dwa pliki konfiguracyjne przyrządu OPTAC, aby przy przypadkowym ich skasowaniu z pamięci przyrządu możliwe było ich ponowne przywrócenie).

  Zwróć uwagę na rysunki OPTAC – „Data downloading” w załączonej instrukcji.

  Na życzenie prześlemy prezentacje multimedialną przyrządu OPTAC.

Alternative contentInne uwagi i rozwiązywanie problemów

 1. Jeśli po podłączeniu przyrząd OPTAC do komputera pobrane uprzednio dane z karty kierowcy wskazują błędną datę odczytów np. rok 2108 zamiast 2008 to należy dokonać zczytania danych z tachografu w którym jest prawidłowa data. Po tej operacji przyrząd powinien pracować poprawnie. W takiej sytuacji zalecane jest ponowne pobranie danych z karty lub kart kierowców.
 2. Dane z karty należy pobierać mając przyrząd odłączony od komputera.
 3. W przypadku wybrania w opcji "kasuj wszystko" w programie Windows może dojść do wykasowania plików konfiguracyjnych urządzenia ("configuration" i "settings"). W takim przypadku należy je ponownie wgrać do urządzenia po jego wcześniejszym sformatowaniu (jeśli przyrząd wymaga sformatowania) metodą "przenieś plik" - patrz:
  Przenoszenie danych do komputera. W przypadku wykasowania plików konfiguracyjnych należy je przywrócić do pamięci urządzenia. Po dokonaniu tej czynności należy wyłączyć przyrząd i ponownie go włączyć. Następnie należy sprawdzić czy działa poprawnie pobierając dane z karty kierowcy, pamiętając, aby odłączyć przyrząd od komputera.

Pomocne pliki

Optac - film instruktażowy w języku angielskim,
zapisz na dysku, klikając prawym klawiszem myszy i wybierając odpowiednią opcję, a potem otwórz programem Flash Player.

Optac - ilustrowana instrukcja producenta w języku angielskim,
plik pdf, 8,88 MB, otwórz programem Acrobat Reader

Get Adobe Flash player
Sprzęgła wiskotyczne
Ograniczniki prędkości
Termografy
Tachografy
Pobieranie danych z tachografów cyfrowych
Przyrządy do obsługi tachografów

QRCode adresu www firmy NERIS Lech Poddany
NERIS Lech Poddany

Jak do nas dojechać: (lokalizacja siedziby firmy NERIS)
adres: ul. Prawnicza 49A, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska
www: (wersja na smartfony oraz tablety: )
oraz (sprzęgła wiskotyczne i wentylatory)
Adres e-mail: neris@neris.pl
Godziny pracy: Pon-Pt 09:00 - 19:00