Taksometr Hale Microtax-06 jest przeznaczony do zabudowy w pojazdach świadczących usługi zarobkowego przewozu osób typu Taxi. Przeznaczeniem tego urządzenia jest zliczanie opłat za wykonaną usługę przewozu.

Taksometr ten jest produkowany w Austrii i jest jednym z najpopularniejszych urządzeń tego typu w Europie. Dla potrzeb polskiego rynku został przygotowany do współpracy z kasą fiskalną Perła T firmy Edata Polska. Taksometr Mircrotax-06 i kasa fiskalna Perła T stanowią, homologowany przez Główny Urząd Miar, zespół urządzeń wymagany do wyliczania, wskazania i rejestracji opłat w użytkowanych w Polsce pojazdach typu Taxi.

Taksometr Microtax-06 można łączyć z różnymi egzemplarzami kas fiskalnych typu Perła T np. należącymi do różnych kierowców korzystających z tego samego pojazdu. Analogicznie jeden kierowca może przyłączać przypisaną do niego kasę fiskalną Perła T do taksometrów Hale Mircotax-06 zainstalowanych w różnych pojazdach.

UWAGA: Podłączenie do taksometru innej niż Perła T kasy fiskalnej może spowodować uszkodzenie jednego lub obu urządzeń!

Taksometr Microtax-06 dysponuje możliwością zaprogramowania do 8 taryf łącznie. Taryfy te mogą być tak zaprojektowane, aby taksometr zliczał należność za przebytą drogę, a poniżej prędkości granicznej za czas wynajęcia pojazdu, tzw. system pojedynczy. Może również korzystać z taryf w tzw. systemie podwójnym i sumować należność za czas wynajęcia pojazdu i należność za przebytą drogę. Zarówno system programowanych taryf jak i ich liczba są każdorazowo ustawiane w taksometrze i mogą być zmieniane w czasie użytkowania taksometru.

Taksometr może być stosowany w dowolnym pojeździe posiadającym zespół przekazujący impulsy przebytej przez pojazd drogi.

Taksometr może rozpocząć wyliczanie opłaty za kurs TYLKO w przypadku, gdy podłączony jest do sprawnej i poprawnie zaprogramowanej kasy fiskalnej Perła T. Przy uruchomieniu taksometr komunikuje się automatycznie z podłączoną do niego kasą fiskalną. Wymiana sygnałów potwierdzona między tymi dwoma urządzeniami pozwala na prawidłowe rozpoczęcie kursu. Dane o parametrach kursu są na bieżąco przesyłane do kasy fiskalnej podczas trwania kursu. Po zatrzymaniu pojazdu celem zakończeniu kursu taksometr przesyła informacje do kasy fiskalnej. Możliwe jest wówczas wykonanie wydruku z drukarki kasy fiskalnej paragonu fiskalnego potwierdzającego parametry kursu.

Taksometr może być programowany tak, aby rozróżniał pracę zmianową więcej niż jednego kierowcy. Dane z pracy kierowcy mogą zostać zapisane w pamięci taksometru, a następnie przekazane systemem pobierania danych ze zmiany i archiwizowane przez system informatyczny.

Sprzęgła wiskotyczne
Termografy
Ograniczniki prędkości
Aktualności


Powrót na stronę głównąQRCode adresu www firmy NERIS Lech Poddany
NERIS Lech Poddany

jak do nas dojechać: (lokalizacja firmy NERIS)
adres: ul. Prawnicza 49A, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska
tel. +48 (22) 66 222 99, tel. kom. +48 601 293 573
www: oraz
(również w wersji na komórki oraz tablety)
e-mail: neris@neris.pl
Godziny pracy: Pon-Pt 09:00 - 19:00