Obsługa tachografu cyfrowego SE5000 - pierwsze kroki1   Otwórz gniazdo karty przyciskając i przytrzymując przez 3 sekundy odpowiednio przyciski "1" dla kierowcy lub "2" dla zmiennika.

2   Włóż kartę i cierpliwie poczekaj.

3   Na komunikat "kont dzień" naciśnij dwukrotnie "x" aby zrezygnować z wpisywania manualnych.

4   Wybierz klawiszami kraj rozpoczęcia jazdy (np. Polska) i zatwierdź .

5   Teraz możesz rozpocząć jazdę.

6   Uwaga: po każdym zatrzymaniu pojazdu tachograf przestawi się automatycznie na pozycję pracy aktywnej.
Jeżeli chcesz odpoczywać lub wykonywać inne czynności, przyciskami "1" lub "2" wybierz odpoczynek lub inną pracę.

7   Jeśli kończysz jazdę wysuń kartę naciskając klawisz "1" lub "2" i przytrzymując go przez ponad 3 sekundy
8   wybierz klawiszami "<" ">" kraj zakończenia jazdy (np. Polska) i zatwierdź "[enter]" lub "OK".

9   Cierpliwie poczekaj na wydanie karty.

10   Wyjmij kartę.

11   Zamknij gniazdo.

x anuluj
< > w górę/w dół
[enter] (OK) wprowadź (zatwierdź)
1, 2 zmiana trybu (do 3 sekund)/ otwarcie (dłużej niż 3 sekundy)
Sprzęgła wiskotyczne
Ograniczniki prędkości
Termografy
Tachografy
Pobieranie danych z tachografów cyfrowych
Przyrządy do obsługi tachografów
QRCode adresu www firmy NERIS Lech Poddany
NERIS Lech Poddany

Jak do nas dojechać: (lokalizacja siedziby firmy NERIS)
adres: ul. Prawnicza 49A, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska
www: (wersja na smartfony oraz tablety: )
oraz (sprzęgła wiskotyczne i wentylatory)
Adres e-mail: neris@neris.pl
Godziny pracy: Pon-Pt 09:00 - 19:00